หน้าหลัก - Klauke, Greenlee, IDSgeoradar, Radiodetection, SPX, FilterVAC, Power ,Utilities, Greenovation

GREENNOVATION SOLUTION

To be the industry’s trusted Provider of Predictive and Preventive tools

and completed line of energy management services

สินค้าSEE ALL

Importer and distributor of energy-saving equipment

Klauke

อุปกรณ์ตัดต่อสายเคเบิ้ลทั้งแบบกล ไฮโดรลิคและแบตเตอรี่
Cutting and crimping tools

IDS Georadar

Ground Penetrating Radar (GPR)
ตรวจสอบโครงสร้างใต้ผิวดิน สำหรับงานทางธรณีฟิสิกส์

Greenlee

อุปกรณ์ติดตั้งสายเคเบิ้ลครบวงจร
Full line of cable installation product

Radiodetection/SPX

อุปกรณ์ค้นหาแนวสายเคเบิ้ล และท่อใต้ดิน
Cable and pipe locator, Ground Penetration Radar (GPR)

Filter VAC

Oil Regeneration

บริการ

The company provides electrical system maintenance, electrical inspection and analysis

Installation Modify & Corrective Action Electrical System
Infrared Thermography Inspection and Training
Preventive Maintenance Electrical System
Proactive Tests for Underground Cable